Diensten

services-generique

Door de 6de Staatshervorming van 2014 moest het OCMW zijn geriatrische revalidatieziekenhuis laten overnemen. Vandaar dat het universitair ziekenhuis Erasmus sinds juli 2014 de leiding in handen heeft van het ziekenhuis en van het zorgpersoneel dat er werkt.

Er werd een samenwerking op touw gezet voor de transversale diensten (maaltijden, wasgoed, schoonmaak, technische bijstand) van beide entiteiten, de ene privé, Erasmus, en de andere publiek, OCMW. In de organieke wet betreffende de OCMW’s is immers voorzien dat ze een vereniging kunnen vormen met een privé-structuur zonder winstoogmerk teneinde hun taken te kunnen vervullen. Zo werd de vereniging “Hoofdstuk XII” Wolu Facilities opgericht.

Deze vereniging omvat dus verschillende afdelingen van de twee bovengenoemde entiteiten, waaronder de technische dienst, de onderhoudsdienst, de keuken en het onthaal.

Ontdek de diensten en hun opdrachten door te klikken op de linken aan de rechterzijde.