Het onthaal

services_accueil

De onthaalploeg is een centraal element in het partnerschap tussen Erasmus en het OCMW. In de voorlinie om bezoekers, familie en leveranciers te onthalen, geeft ze de belangrijke eerste indruk van de twee instellingen.

Het multifunctionele team is belast met de doorschakeling van de verschillende telefonische oproepen naar de aangewezen persoon of dienst, en met het wegwijs maken van de bezoekers en families die hun verwant komen opzoeken in het geriatrisch revalidatieziekenhuis of het rusthuis.

Brieven, pakjes, inlichtingen… de onthaalploeg is onmisbaar wanneer het aankomt op het beheren van de informatiestroom die eigen is aan de twee instellingen en hun uiterst gevarieerde doelpubliek.